DisclaimerContactHome

Disclaimer

The Royal Dutch Society of Engineers is the owner of this website and the engineering card in The Netherlands.

Hoewel het streven van KIVI erop gericht is dat de website van de engineering card continu toegankelijk is, kan KIVI geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke reden dan ook op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website naar websites van andere organisaties gaat, wijst KIVI u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan KIVI, dat KIVI niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat KIVI NIRIA geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Privacy Statement

Registratie voor de engineering card is vrijwillig. Als u een aanvraag doet voor een engineering card machtigt u ons deze persoonlijke gegevens op te slaan in het systeem en te verwerken. U kunt te allen tijde uw inschrijving laten verwijderen.

Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie vrijgeven aan derden. U bent degene die een derde toegang kan geven tot uw file middels een beveiligd wachtwoord.

U wordt er aan herinnerd dat het internet een inherente onveilige omgeving is, en dat u voorzichtig moet zijn met het vrijgeven van enkele persoonlijke details die u mogelijk kunnen schaden als deze publiekelijk zouden worden.

Copyright

Op deze site geldt het copyright van de engineering card. In het bijzonder op deze site vermelde persoonsgegevens mogen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIVI.

© engineering card

3rd party access